DRONE İLE HARİTALAMA

İnsansız Hava Aracı / Drone teknolojisinin hızla gelişmesi ile birlikte harita sektöründe insansız hava araçlarının kullanımı hızla artmaktadır. Harita sektöründe halihazır harita üretimi, ortofoto üretimi, sayısal arazi ve yüzey modeli üretimi gibi birçok haritalama faaliyeti bu teknoloji ile birlikte maliyet, zaman ve kalite açısından hizmet alan taraflara avantaj sağlamaktadır. RTK’ lı dronelar aktif RTK veya sabit RTK cors cihazıyla Haritalama ve Modelleme üzerine birçok sektöre yönelik hizmet veriyoruz.
[special_heading title_content= “MAPEG HARİTA STANDARTINA UYGUN HARİTA ÜRETİMİ” title_color= “” h_tag= “h3” subtitle_spl_font= “1” disable_separator= “0” separator_style= “1” icon_name= “icon-pictures” icon_color= “rgba(208,2,27,1)” separator_color= “rgba(0,0,0,1)” separator_thickness= “1” separator_width= “40” separator_pos= “0” title_align= “center” animate= “0” animation_type= “fadeIn” key= “g6tiivh48ncq24tb”]

DRONE İLE HIZLI, KALİTELİ VE DÜŞÜK MALİYETLİ MAPEG STANDARTLARINDA HARİTA ÜRETİMİ

[/special_heading]

 
Bu standartlar kapsamında üretilecek her türlü koordinat, büyük ölçekli sayısal harita ve sayısal ortofoto haritalar, en son güncellenmiş TUTGA’ ya bağlı, GRS80 Elipsoidi, ITRF96 Datumu, Transversal Mercator (TM) izdüşümünde, 2005 Referans Epoğu ve üç derecelik dilim esasına göre belirlenir. Sayısal Fotogrametrik Harita, RTK / PPK özelliği bulunan İHA (İnsansız Hava Aracı)  ile araziyi kapsayacak homojen dağılımlı 6 adet Yer Kontrol Noktasının  atılmasıyla üretilir. Yer Kontrol Noktaları Mapeg Harita Standartları kapsamında belirlenen hava işaretleri kriterlerine uygun olacaktır. Nersis Mühendislik olarak belirlenen kriterlere uygun olarak, Görüntü alımlarında Yer Örnekleme Aralığı (YÖA – GSD) 5-7 cm aralığında olup,  boyuna bindirme oranı %80 ve enine bindirme oranı %60 olacak şekilde ölçüm yapılır. Sonuç ürünler istenilen dosya uzantılarına göre teslim edilir.
DRONE ile Mapeg Harita Standartına uygun Harita üretimi için bize ulaşın.

 

[special_heading title_content= “ORTOFOTO” title_color= “” h_tag= “h3” subtitle_spl_font= “1” disable_separator= “0” separator_style= “1” icon_name= “icon-pictures” icon_color= “rgba(208,2,27,1)” separator_color= “rgba(0,0,0,1)” separator_thickness= “1” separator_width= “40” separator_pos= “0” title_align= “center” animate= “0” animation_type= “fadeIn” key= “g6tijnvqwqoqgv9”]

DRONE İLE HIZLI, KALİTELİ VE DÜŞÜK MALİYETLİ ORTOFOTO ÜRETİMİ

[/special_heading]

True Ortofoto
Gelişen teknoloji ile birlikte ortofotolar harita sektöründe vazgeçilmez bir yere gelmiştir. Fotogrametrik yöntemle elde edilen hava fotoğraflarının optik, eğiklik ve yükseklik hatalarının giderilerek işlenmesi ile oluşan ve 3 boyutlu koordinat (x, y, z) bilgisini içeren fotoğraf haritalara true ortofoto harita denir. Normal ortofotodan farklı olarak fotoğrafların çekim açılarından kaynaklanan hataların giderilmesiyle, DSM (Sayısal Yüzey Modeli) kullanılarak elde edilen ortogonal ortofotolardır. True ortofotolarda koordinat değerleri proje çizimi ile örtüşmektedir. Hazırlanan bu haritalar üzerinden ölçü alınabilir ve çizim yapılabilir. İHA (İnsansız Hava Aracı) ile çekilen hava fotoğraflarından, son zamanlardaki teknolojik gelişmeler sayesinde yüksek konum doğruluğuna sahip ortofoto haritalar üretilebilmektedir.

 

 

 

Özellikle RTK özelliği bulunan GPS’ e sahip İHA’ lardan çekilen hava fotoğraflarından oluşturulan ortofoto haritalarda konum doğruluğu bölgeye bağlı olarak ± 2 cm kadar ulaşabilmektedir. Ortaya çıkarılan tüm veriler kalite kontrol aşamasından geçirilerek servis edilmektedir.
Firmamız elinde bulunan farklı özellikteki İHA’ lar ile projeleriniz için gerekli altlık olan ortofoto haritaları hızlı, etkin bir şekilde üretebilmektedir. Klasik ölçüm yöntemleri ile çok uzun zaman alacak altlık harita ihtiyacınızı çok kısa sürede karşılayabiliriz.
 
Drone ile Normal Ortofoto üretimi ve Drone ile True Ortofoto üretimi hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

 

 

[special_heading title_content= “FOTOGRAMETRİK HALİHAZIR HARİTA” title_color= “” h_tag= “h3” subtitle_spl_font= “1” disable_separator= “0” separator_style= “1” icon_name= “icon-pictures” icon_color= “rgba(208,2,27,1)” separator_color= “rgba(0,0,0,1)” separator_thickness= “1” separator_width= “40” separator_pos= “0” title_align= “center” animate= “0” animation_type= “fadeIn” key= “g6tiks6u3eaj22m”]

DRONE İLE HIZLI, KALİTELİ VE DÜŞÜK MALİYETLİ FOTOGRAMETRİK HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ

[/special_heading]

Birçok mühendislik çalışmalarına altlık oluşturan halihazır haritalar, istenilen hassasiyet doğrultusunda farklı yöntemlerle üretilmektedir. Günümüzde fotogrametrik yöntemin gelişmesiyle hız, maliyet ve hassasiyet açısından önemli bir avantaj sağlanmıştır. İHA (İnsansız Hava Aracı) ile Fotogrametrik Halihazır Harita üretiminde uçuş planlamasından önce ölçüm yapılacak arazide mümkün mertebe homojen bir şekilde yerleştirilmiş Yer Kontrol Noktaları tesis edilir. Uçuş planlaması yapılarak Drone ile Fotogrametrik veriler toplanır. İHA platformlarından %80 boyuna ve %70 enine bindirmeli olarak çekilen hava fotoğraflarından yoğun görüntü eşleme tekniği ile nokta bulutu oluşturulur. Elde edilen veriler ilk olarak kalite kontrol aşamasından geçirilirken hava fotoğraflarının ve dönüklüklerinin standart sapmaları ve Yer Kontrol Noktaları’ nın koordinat ve standart sapmaları hata sınırı içindeyse, veriler işlenir. Drone ile üretilen true ortofoto harita üzerinde stereo kıymetlendirme yapılarak Fotogrametrik Halihazır Harita üretilir. Nersis Mühendislik olarak, Drone ile uçuş ve veri işleme adımları uzman personelimiz tarafından kontrol edilerek, Fotogrametrik Halihazır Harita üretilmektedir.
Drone ile Fotogrametrik Halihazır Harita üretimi hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın.
[special_heading title_content= “SAYISAL ARAZİ MODELİ (DİJİTAL TERRAİN MODEL) DTM” title_color= “” h_tag= “h3” subtitle_spl_font= “1” disable_separator= “0” separator_style= “1” icon_name= “icon-pictures” icon_color= “rgba(208,2,27,1)” separator_color= “rgba(0,0,0,1)” separator_thickness= “1” separator_width= “40” separator_pos= “0” title_align= “center” animate= “0” animation_type= “fadeIn” key= “g6tk09itpa2z82sf”]

DRONE İLE HIZLI, KALİTELİ VE DÜŞÜK MALİYETLİ SAYISAL ARAZİ MODELİ ÜRETİMİ

[/special_heading]

Günümüzde birçok mühendislik projesinin temsilinde kullanılan sayısal arazi modelleri, arazi üzerindeki doğal ve yapay figürler çıkarıldıktan sonra kalan çıplak  yüzey modelini temsil eder 3 boyutlu modelleme çalışmaları, kübaj hesaplamaları, arazi analizi gibi mühendislik çalışmalarında vazgeçilmez bir altlıktır.
Drone / İnsansız Hava Aracı ile Sayısal Arazi Modeli üretimi için % 80 boyuna ve % 70 enine bindirmeli olarak çekilen hava fotoğraflarından yoğun görüntü eşleme tekniği ile nokta bulutu oluşturulur. Dijital olarak depolanmış X, Y, Z nokta bulutu verisinin işlenmesi sonucu DTM oluşturulur. Nersis Mühendislik olarak Drone ile yapılan uçuş sonrası oluşturulan verileri işleyerek Sayısal Arazi Modeli (DTM) üretmekteyiz.
Fotogrametrik yöntem kullanarak Drone ile Sayısal Arazi Modeli (DTM)üretimi hizmetlerimiz için bize ulaşın.

 

[special_heading title_content= “SAYISAL YÜZEY MODELİ (DİJİTAL SURFACE MODEL) DSM” title_color= “” h_tag= “h3” subtitle_spl_font= “1” disable_separator= “0” separator_style= “1” icon_name= “icon-pictures” icon_color= “rgba(208,2,27,1)” separator_color= “rgba(0,0,0,1)” separator_thickness= “1” separator_width= “40” separator_pos= “0” title_align= “center” animate= “0” animation_type= “fadeIn” key= “g6tkrr6x7n4auzci”]

DRONE İLE HIZLI, KALİTELİ VE DÜŞÜK MALİYETLİ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİ

[/special_heading]

Günümüzde birçok mühendislik projesinin temsilinde kullanılan sayısal yüzey modelleri,  arazi üzerindeki doğal ve yapay figürlerin tamamımı temsil eder. Drone / İHA (İnsansız Hava Aracı) ile Sayısal Yüzey Modeli üretimi için  %80 boyuna ve %70 enine bindirmeli olarak çekilen hava fotoğraflarından yoğun görüntü eşleme tekniği ile nokta bulutu oluşturulur. Bu aşamadan sonra yeryüzünü olduğu gibi temsil eden Sayısal Yüzey Modeli (SYM) üretilir. Yükseklik verisi karayolu çalışmalarında, Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerinde, Rüzgar Enerji Santrali (RES) projelerinde, baraj ve inşaat çalışmalarında çok önemli yer tutmaktadır. Bu veri üzerinden firmamız tarafından Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak yapılan eğim, bakı ve güneşleme açısı analizleri ile bu tür projelerin karar süreçlerine katkı sağlayabiliriz. Ayrıca  true ortofoto  harita ile elde edilen   sayısal   yükseklik   modeli   birleştirilerek, 3 boyutlu kent modeli ve tarihi eserlerin 3 boyutlu modellenmesi  yapılabilmektedir.
 
Fotogrametrik   yöntem   kullanarak  Drone   ile   Sayısal   Yüzey    Modeli (DSM) üretimi hizmetlerimiz için bize ulaşın.

 

[special_heading title_content= “FOTOGRAMETRİK HARİTA İLE PLANKOTE ÇİZİMİ” title_color= “” h_tag= “h3” subtitle_spl_font= “1” disable_separator= “0” separator_style= “1” icon_name= “icon-pictures” icon_color= “rgba(208,2,27,1)” separator_color= “rgba(0,0,0,1)” separator_thickness= “1” separator_width= “40” separator_pos= “0” title_align= “center” animate= “0” animation_type= “fadeIn” key= “g6tkskmv7ob3sdww”]

DRONE İLE HIZLI, KALİTELİ VE DÜŞÜK MALİYETLİ PLANKOTE ÜRETİMİ

[/special_heading]

Plankote, birçok mühendislik projelerine altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Bu arazinin belirli aralıklarla, sistematik olarak kotların belirlenmesi amacıyla yapılan çalışma ve sonuç ürün olarak meydana gelen, kotlu / ölçekli krokidir. Arazinin yapısına göre belirli aralıklarla ve eğimin değiştiği her noktada alım yapılmasıyla oluşur. Resmi evraklar için kullanılacaksa arazinin bulunduğu il, ilçe, köy, pafta numarası, ada ve parsel bilgileriyle birlikte arazide bulunan mevcut yol, bina, şev, direk, çeşme gibi sembollerle tanımlanan nesnelerle birlikte belirli aralıklarla arazinin mevcut kotları gösterilir.
Plankote için yapılan ölçmeler istenilen hassasiyete bağlı olmak üzere iki şekilde yapılır.
Trigonometrik yükseklik ve kutupsal koordinat ölçme yöntemi ile yapılan Plankote: Bu yöntemde 3-5m’ de bir arazinin belirtilen yöntemlerle kotlarının alınması, hesaplanması ve uygun ölçekte çizimidir. Bu işlemi İHA (İnsansız Hava Aracı) ile yapmak daha kolay ve hızlı olması nedeniyle maliyeti daha düşüktür.
Karelajlı Plankote: Bu yöntemde arazi hassasiyet kriterine göre her 3-5 metrede bir çakılan kazıklarla kare ağına bölünür. Daha sonra bu kare ağında geometrik nivelman yapılmak sureti ile her bir kazığın mm hassasiyetinde kot değerleri hesaplanır. Bu işlem elevation model olarak adlandırılmakta  ve  İHA ile  fotogrametrik nirengi yöntemiyle yapılabilmektedir.
CORS cihazıyla belirlenen sabit yer kontrol noktaların verisiyle Drone / İnsansız Hava Aracı uçuş sağlarken aldığı verilerin fixlemesiyle Yer Örnekleme Aralığı (GSD) 2 cm’ ye kadar hassas veri alabiliriz. Bu verilerinizi istediğiniz kare alan ölçüsünde  kesitlere ayırabilirsiniz.
Fotogrametrik yöntem kullanarak Drone ile Plankote Çizimi hizmetlerimiz   hakkında bilgi almak için bize ulaşın.
[special_heading title_content= “GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ HARİTALANDIRILMASI” title_color= “” h_tag= “h3” subtitle_spl_font= “1” disable_separator= “0” separator_style= “1” icon_name= “icon-pictures” icon_color= “rgba(208,2,27,1)” separator_color= “rgba(0,0,0,1)” separator_thickness= “1” separator_width= “40” separator_pos= “0” title_align= “center” animate= “0” animation_type= “fadeIn” key= “g6tku9yt5678absj”]

DRONE İLE HIZLI, KALİTELİ VE DÜŞÜK MALİYETLİ GES HARİTASI ÜRETİMİ

[/special_heading]

Günümüzde Türkiye ve Dünya üzerinde enerji tüketimine bağlı olarak, yenilenemez enerji kaynaklarının çevreye verdiği zarar göz önünde bulundurularak, enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim hızlıca artmaktadır. Türkiye konumu nedeniyle güneş enerji sistemlerinden yüksek seviyede verim alabilme potansiyeline sahiptir. Güneş Enerji Santrali (GES) sistemlerinin kurulmasında, güneş potansiyelinin belirlenmesi, arazi eğiminin tespiti, güneşlenme açısının topoğrafya ile ilişkisi, çevredeki yüksekliklerin gölgeleme analizlerinin yapılması, heyelan, kayalık, sulak alan gibi bölge analizlerinin yapılması projelendirme aşamasında önem arz etmektedir. Nersis Mühendislik olarak Güneş Enerji Santrali (GES) için ilgilendiğiniz alanın enerji verimliliği ve GES sahasından Ana Elektrik İletim Hattına olan güzergâhın Drone / İHA (İnsansız Hava Aracı) ile haritalandırılması için harita firmalarına destek olmaktayız.
 
Drone ile Güneş Enerji Santrali (GES) Haritalandırılması hizmeti hakkında bilgi almak için bize ulaşın.
 
[special_heading title_content= “BARAJ HAVZALARININ HARİTALANDIRILMASI” title_color= “” h_tag= “h3” subtitle_spl_font= “1” disable_separator= “0” separator_style= “1” icon_name= “icon-pictures” icon_color= “rgba(208,2,27,1)” separator_color= “rgba(0,0,0,1)” separator_thickness= “1” separator_width= “40” separator_pos= “0” title_align= “center” animate= “0” animation_type= “fadeIn” key= “g6tkvf1k5bcln6uh”]

DRONE İLE HIZLI, KALİTELİ VE DÜŞÜK MALİYETLİ BARAJ HAVZA HARİTASI ÜRETİMİ

[/special_heading]

Baraj havzalarının haritalandırılması, barajın derinliği, dip yapısı, akıntı yönü ve şiddeti gibi bilgilerin oluşturulması yanında, baraj gölü üzerinde yapılabilecek seyahatlerde güvenilirliği sağlamak adına önem arz etmektedir. Feribot seyahatleri için detaylı ölçümler yapılarak harita üzerinde  güvenli güzergahlar oluşturabilir. Nersis Mühendislik olarak haritalandırma yapılırken Havza Sınırlarının Belirlenmesi, Havzanın Karakterizasyonu, Drenaj Alanlarının Sınırlandırılması gibi konular ele alınarak Drone ile Baraj Havzalarının Haritalandırılmasını uzman personelimiz ile birlikte yapmaktayız.
 
Baraj Havzalarının Haritalandırılması hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

 

[special_heading title_content= “AFET VE ACİL DURUM HARİTASI” title_color= “” h_tag= “h3” subtitle_spl_font= “1” disable_separator= “0” separator_style= “1” icon_name= “icon-pictures” icon_color= “rgba(208,2,27,1)” separator_color= “rgba(0,0,0,1)” separator_thickness= “1” separator_width= “40” separator_pos= “0” title_align= “center” animate= “0” animation_type= “fadeIn” key= “g6tkwc20ju39wx9w”]

DRONE İLE HIZLI, KALİTELİ VE DÜŞÜK MALİYETLİ AFET VE ACİL DURUM HARİTASI ÜRETİMİ

[/special_heading]

Bütünleşik Afet ve Acil Durum Risk Haritaları, daha önce meydana gelmiş heyelan, kaya düşmesi olayları ve olması muhtemel araziler tespit edilerek,  illerin afet tehlikelerinin belirlenmesi, afet risklerinin hesaplanması, afet müdahale planlarına esas olacak bilgilerin hazırlanması ve bölgesel ve çevre düzeni planlamalarında karar verici mekanizmaya gerekli olabilecek doğru, hızlı, güvenilir ve güncel sonuçların aktarılması açısından oluşturulmaktadır. Nersis Mühendislik olarak, Drone ile yapılan ölçümler sonucunda oluşturulan model üzerinde istenilen afet ve acil durum haritasına göre hizmet vermekteyiz.
Drone ile Afet ve Acil Durum Haritası üretimi hizmeti almak için bize ulaşın.

 

[special_heading title_content= “KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARININ HARİTALANDIRILMASI” title_color= “” h_tag= “h3” subtitle_spl_font= “1” disable_separator= “0” separator_style= “1” icon_name= “icon-pictures” icon_color= “rgba(208,2,27,1)” separator_color= “rgba(0,0,0,1)” separator_thickness= “1” separator_width= “40” separator_pos= “0” title_align= “center” animate= “0” animation_type= “fadeIn” key= “g6tkx476zg3j767s”]

DRONE İLE HIZLI, KALİTELİ VE DÜŞÜK MALİYETLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM HARİTASI ÜRETİMİ

[/special_heading]

Kentsel dönüşüm, kentsel bozulmanın yaşandığı bölgelerdeki yapıların iyileştirilmesi, günün değişen koşullarına daha iyi cevap verebilecek konuma getirilmesi gibi fiziksel, sosyal ve ekonomik yönden kapsamlı bir şekilde yapılan eylemlerin bütünüdür. Kentsel dönüşüm afet riski, altyapı eksikliği, sosyal donatı eksikliği, tarihi ve kültürel dokunun korunması  gibi başlıca nedenlerden dolayı uygulanır. Uygulama sırasında ihtiyaç duyalan, riskli alan ve rezerv alanların koordinatlandırılmış sınırlandırma haritasını, alanın ortofoto haritasını,  uzman personelimiz tarafından İHA (İnsansız Hava Aracı) / Drone ile yapılan uçuşlar sonrası elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucu elde etmekteyiz.
Drone ile Kentsel Dönüşüm Alanlarının Haritalandırılması hizmeti hakkında bilgi almak için bize ulaşın.
[special_heading title_content= “KIYI BÖLGELERİN HARİTALANDIRILMASI” title_color= “” h_tag= “h3” subtitle_spl_font= “1” disable_separator= “0” separator_style= “1” icon_name= “icon-pictures” icon_color= “rgba(208,2,27,1)” separator_color= “rgba(0,0,0,1)” separator_thickness= “1” separator_width= “40” separator_pos= “0” title_align= “center” animate= “0” animation_type= “fadeIn” key= “g6tky84p6795hjqs”]

DRONE İLE HIZLI, KALİTELİ VE DÜŞÜK MALİYETLİ KIYI BÖLGE HARİTASI ÜRETİMİ

[/special_heading]

Kıyı çizgisinin haritalanması, kıyı çizgisindeki değişimlerin izlenmesi, kara ve deniz alanlarının belirlenmesi turizm adına yapılan yanlış uygulamaların önüne geçmek, kıyı kaynakları yönetimi, kıyı çevresinin korunması, sürdürülebilir kıyı gelişimi ve planlaması açısından önem arz etmektedir. Kıyı kenar çizgilerin belirlenmesinde en çok kullanılan yöntem yüksek çözünürlükte görüntü elde edilebilmesinden dolayı Fotogrametridir. Firmamız İHA (İnsansız Hava Aracı) / Drone ile Ortofoto Harita üretimi yaparak kıyı bölgelerin haritalandırılmasını sağlamaktadır. Günümüzde yüksek çözünürlükte uydu görüntülerinin kullanılabilir olması ile uzaktan algılama teknikleri ile de kıyı bölgelerin haritalandırılması yapılmaktadır. 
Drone ile Kıyı Bölgelerin Haritalandırılması hizmeti hakkında bilgi almak için bize ulaşın.
[special_heading title_content= “BATİMETRİK HARİTALAMA” title_color= “” h_tag= “h3” subtitle_spl_font= “1” disable_separator= “0” separator_style= “1” icon_name= “icon-pictures” icon_color= “rgba(208,2,27,1)” separator_color= “rgba(0,0,0,1)” separator_thickness= “1” separator_width= “40” separator_pos= “0” title_align= “center” animate= “0” animation_type= “fadeIn” key= “g6tkz5xfv49xj4pz”]

HIZLI, KALİTELİ VE DÜŞÜK MALİYETLİ BATİMETRİK HARİTA ÜRETİMİ

[/special_heading]

Deniz tabanı haritalandırmasında, yapılan ölçümlerle birlikte batimetrik verilerin hassas bir şekilde değerlendirilmesi sonucu derinlik bilgisi, deniz tabanının yapısı, proje ihtiyacına göre deniz suyunu fiziksel özelliklerinin çıkarılması çalışmaları yapılır. Batimetrik Haritalar Liman ve Marina Çalışmaları, Baraj ve Hidroelektrik Santralleri, Su Seviyesi Modellemesi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Nersis Mühendislik olarak kıyı ve denizde gerçekleştirilecek projelerde hassasiyet açısından RTK / GPS yöntemi kullanarak uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz.
Sualtı Batimetrik Haritalama hizmeti hakkında bilgi almak için bize ulaşın.