DRONE İLE 3 BOYUTLU MODELLEME

İnsansız Hava Aracı / Drone teknolojisinin hızla gelişmesi ile birlikte harita sektöründe insansız hava araçlarının kullanımı hızla artmaktadır. 3 Boyutlu Model üretimi , Sayısal Arazi ve Yüzey Modeli üretimi gibi birçok haritalama ve modelleme faaliyeti bu teknoloji ile birlikte maliyet, zaman ve kalite açısından hizmet alan taraflara avantajlı hale gelmiştir. RTK’ lı dronelar aktif RTK veya sabit RTK cors cihazıyla Haritalama ve Modelleme üzerine birçok sektöre yönelik hizmet veriyoruz.
[special_heading title_content= “3 BOYUTLU KENT MODELLEME” title_color= “” h_tag= “h3” subtitle_spl_font= “1” disable_separator= “0” separator_style= “1” icon_name= “icon-pictures” icon_color= “rgba(208,2,27,1)” separator_color= “rgba(0,0,0,1)” separator_thickness= “1” separator_width= “40” separator_pos= “0” title_align= “center” animate= “0” animation_type= “fadeIn” key= “g6tdlqyb0ydxpa7w”]

DRONE İLE HIZLI, KALİTELİ VE DÜŞÜK MALİYETLİ 3 BOYUTLU KENT MODELİ ÜRETİMİ

[/special_heading]

3 Boyutlu Kent Modelleri, şehir bölge ve planlama, navigasyon hizmetleri, simülasyon uygulamaları, turizm gibi birçok çalışmada kullanılmaktadır. Arazi yüzeyini ve arazi üstündeki ağaç, bina, bitki örtüsü gibi kente ait tüm detayları içeren, Drone / İHA (İnsansız Hava Aracı) ile üretilen nokta bulutu (x, y, z) verisi kullanılarak Sayısal Yüzey Modeli (DSM) üzerinden üretilir. Firmamız tarafından, üretilen 3 Boyutlu Kent Modeli üzerinde, objelere ait veri tabanı oluşturularak çeşitli sorgulamalar yapılmasına olanak sağlamaktayız.
 
Drone ile 3 Boyutlu Kent Modeli üretimi hizmeti için bize ulaşın.

 

[special_heading title_content= “TARİHİ ESERLERİN 3 BOYUTLU MODELLEMESİ” title_color= “” h_tag= “h3” subtitle_spl_font= “1” disable_separator= “0” separator_style= “1” icon_name= “icon-pictures” icon_color= “rgba(208,2,27,1)” separator_color= “rgba(0,0,0,1)” separator_thickness= “1” separator_width= “40” separator_pos= “0” title_align= “center” animate= “0” animation_type= “fadeIn” key= “g6tdmtj7svauhfdq”]

DRONE İLE HIZLI, KALİTELİ VE DÜŞÜK MALİYETLİ 3 BOYUTLU MODEL ÜRETİMİ

[/special_heading]

3 Boyutlu Modellemeler, şehir bölge ve planlama, navigasyon hizmetleri, simülasyon uygulamaları, turizm gibi birçok çalışmada kullanılmaktadır. Arazi yüzeyini ve arazi üstündeki ağaç,  bina, bitki örtüsü gibi kente ait tüm detayları içeren, Drone / İHA (İnsansız Hava Aracı) ile üretilen  nokta bulutu (x, y, z) verisinden üretilir. Günümüzde antik eserlerin, tarihi ve kültürel mirasın özüne zarar vermeden dokümantasyonunun yapılmasında 3 boyutlu modeller kullanılır. Firmamız tarafından üretilen 3 Boyutlu Model üzerinde, objelere ait veri tabanı oluşturularak çeşitli sorgulamalar yapılmasına olanak sağlamaktayız.
 
Drone ile Tarihi Eserlerin 3 Boyutlu Modellenmesi hizmeti için bize ulaşın.

 

[special_heading title_content= “KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ 3 BOYUTLU MODEL İLE RESTORASYONU” title_color= “” h_tag= “h3” subtitle_spl_font= “1” disable_separator= “0” separator_style= “1” icon_name= “icon-pictures” icon_color= “rgba(208,2,27,1)” separator_color= “rgba(0,0,0,1)” separator_thickness= “1” separator_width= “40” separator_pos= “0” title_align= “center” animate= “0” animation_type= “fadeIn” key= “g6tdo1t0oj148ib7”]

DRONE İLE HIZLI, KALİTELİ VE DÜŞÜK MALİYETLİ 3 BOYUTLU MODEL ÜRETİMİ

[/special_heading]

3 Boyutlu Modellemeler, şehir bölge ve planlama, navigasyon hizmetleri, simülasyon uygulamaları, turizm gibi birçok çalışmada kullanılmaktadır. Arazi yüzeyini ve arazi üstündeki ağaç,  bina, bitki örtüsü gibi kente ait tüm detayları içeren, Drone / İHA (İnsansız Hava Aracı) ile üretilen  nokta bulutu (x, y, z) verisinden üretilir. Tarihi ve kültürel eserlerimizin gelecek nesillere taşınması için belgeleme çalışmaları ve restorasyon projeleri geliştirilmiştir. Bu yapıların fotogrametrik yöntem kullanılarak ölçülmesi, 3 Boyutlu Modelleme yapılarak gerçek dokuları ile kaplanması sağlanır.
 
Drone ile Kültür ve Tabiat Varlıklarının 3 Boyutlu Model ile Restorasyonu hizmetleri hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

 

[special_heading title_content= “3 BOYUTLU MODEL ÜZERİNDEN ÇİZİM” title_color= “” h_tag= “h3” subtitle_spl_font= “1” disable_separator= “0” separator_style= “1” icon_name= “icon-pictures” icon_color= “rgba(208,2,27,1)” separator_color= “rgba(0,0,0,1)” separator_thickness= “1” separator_width= “40” separator_pos= “0” title_align= “center” animate= “0” animation_type= “fadeIn” key= “g6tdp4myef5drmjc”]

DRONE İLE HIZLI, KALİTELİ VE DÜŞÜK MALİYETLİ 3 BOYUTLU MODEL ÜRETİMİ

[/special_heading]

3 Boyutlu Modellemeler, şehir bölge ve planlama, navigasyon hizmetleri, simülasyon uygulamaları, turizm, arazi analizleri gibi birçok çalışmada kullanılmaktadır. Arazi yüzeyini ve arazi üstündeki ağaç,  bina, bitki örtüsü gibi kente ait tüm detayları içeren, Drone / İHA (İnsansız Hava Aracı) ile üretilen  nokta bulutu (x, y, z) verisinden üretilir. Üretilen 3 Boyutlu Model üzerinden çizim işlemi, bu nesnelere ait özellik çıkarımlarında, nesne tanıma ve nesne bulma gibi birçok uygulamada, Reconstruction (Yeniden Yapılandırma) yöntemleri içerisinde, iki boyutlu resim veya görüntülerin yeterli olmadığı durumlarda yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Nersis Mühendislik olarak İHA ile üretilen 3 boyutlu model üzerinden çizim konusunda hassas, ekonomik ve hızlı bir şekilde hizmet vermekteyiz.
 
Drone ile 3 Boyutlu Model üzerinden çizim hizmeti almak için bize ulaşın.

 

[special_heading title_content= “KAPALI ALANLARIN FOTOGRAMETRİ İLE MODELLENMESİ” title_color= “” h_tag= “h3” subtitle_spl_font= “1” disable_separator= “0” separator_style= “1” icon_name= “icon-pictures” icon_color= “rgba(208,2,27,1)” separator_color= “rgba(0,0,0,1)” separator_thickness= “1” separator_width= “40” separator_pos= “0” title_align= “center” animate= “0” animation_type= “fadeIn” key= “g6tdptbxy8c17co2”]

DRONE İLE HIZLI, KALİTELİ VE DÜŞÜK MALİYETLİ 3 BOYUTLU MODEL ÜRETİMİ

[/special_heading]

Kapalı alanların fotogrametri ile modellenmesi,  mimari ve mühendislik çalışmalarında nesnelerin en küçük detayına kadar ölçülüp, iç ve dış çizimlerini gerçekleştirerek projelere altlık oluşturmaktadır. Hava fotogrametrisinin yanında yersel tekniklerin kullanılmasıyla kapalı alanların 3 boyutlu modellemesi yapılır.
 
Kapalı alanların Fotogrametri ile modellenmesi hizmeti hakkında bilgi almak için bize ulaşın.